Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

ENGIE ROMANIA SA  prin ELTRUSTAL SRL pentru POPA LAURENTIU, titular al proiectului ” EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE ” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati , in cadrul procedurii de evaluare a impactului  asupra mediului , pentru  proiectul ” EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE ”  propus a fi amplasat in SAT  COSTI , str. FORTURILOR , nr. 158 ,  COM. VANATORI jud. Galati .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet :

http ://www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. GALATI , pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009 .

keyboard_arrow_up