Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

ENGIE ROMANIA SA pentru CHIRITA RAMONA MARIA, titular al proiectului EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE , anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE , propus a fi amplasat in com. INDEPENDENTA, str TRANDAFIRULUI NR 13 jud GALATI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari→Acordul de mediu →Proiect decizie etapa de incadrare.

Observaţiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up