Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

ENGIE ROMANIA SA Bucuresti titular al proiectului “Inlocuire retea de distributie gaze naturale supratraversare rau Negrea, zona localitatii Negrea, strada DC 43A, judetul Galati”  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Inlocuire retea de distributie gaze naturale supratraversare rau Negrea, zona localitatii Negrea, strada DC 43A, judetul Galati” propus a fi amplasat in judetul Galati, satul Schela, comuna Schela,

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari   Acordul de mediu    Proiect decizie etapa de incadrarea

Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la APM Galati pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente de protectia mediului.

keyboard_arrow_up