Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

SC ENGIE ROMANIA SA titular al proiectului EXTINDERE RETEA ,BRANSAMENT GAZE NATURALE SI POST REGLARE MASURA anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare  fără evaluarea impactului asupra mediului,de către A.P.M. Galati,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului ,pentru proiectul  EXTINDERE RETEA ,BRANSAMENT GAZE NATURALE SI POST REGLARE MASURA,propus a fi amplasat în Judetul Galati,Municipiul Galati,Str.Crangului Nr.26C.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la următoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/drafturi acte reglementare /proiect decizia de incadrare 2023.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax : 0236 471 009 în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

keyboard_arrow_up