Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

ENGIE ROMANIA SA pentru SEVASTRE FLORINEL, titular al proiectului EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE SI PRM , anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE SI PRM , propus a fi amplasat in com. TULUCESTI, str CATINEI NR 25 jud GALATI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009.

keyboard_arrow_up