Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC

ENGIE ROMANIA SA București, titular al proiectului „Extindere rețea, branșament gaze naturale și post reglare măsură”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere rețea, branșament gaze naturale și post reglare măsură” propus a fi amplasat în municipiul Galați, Port Bazinul Nou, Dana 54 (corp C3-loc consum), jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

Observaţiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galaţi  pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

keyboard_arrow_up