Anunțuri publice

Anunt public 18-11-2020

ENGIE ROMANIA S.A titular al proiectului : Extindere rețea gaze naturale în sat Tulucești, str. Salciei, comuna Tulucești, județul Galați, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere rețea gaze propus a fi amplasat în sat Tulucești, strada Salciei, comuna Tulucești, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet : http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari→Acordul de mediu→Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

keyboard_arrow_up