Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

S.C. Engie Romania S.A. pentru  GALANTU PAUL – VALENTIN  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Obtinere Autorizatie  de construire ptr.  Extindere retea si bransament  gaze  naturale propus a fi amplasat in mum .Galati, str. 13 Decembrie nr. 22D,sau indentificat prin carte funciara Nr.123271,nr. Cadastral 123271,-Teren, Imobile afectate de investitie str. 13 DECEMBRIE , Imobil nr. Cad.123166 . Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm la sectiunea :Reglementari-Acordul de mediu –Proiect decizie  etapa de incadrare.

Oservatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail offce@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009,in termen de  10 zile de la data publicarii anuntului  pe  pagina de internet a autoritatii competente  pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up