Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC

ENGIE ROMÂNIA SA pentru II BUJOR PANAITI , titular al proiectului “Extindere conducta gaze naturale+ branşament gaze naturale şi PRM , str. NICHITA STANESCU , nr. 117,LIESTI , jud. Galaţi” ,   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi  fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul  “EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE + BRANŞAMENT GAZE NATURALE ŞI PRM propus a fi amplasat în  STR. NICHITA STANESCU , NR.117,LIESTI , JUD. GALAŢI”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secţiunea : Reglementări→Acordul de mediu→Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de interne a  APM Galaţi pe  adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau prin  fax 0236 471009

keyboard_arrow_up