Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC

SC ENGIE ROMÂNIA SA, CUI RO13093222 -pentru Anton Nela Adina    –  anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT PRM ” , propus a fi amplasat în comuna Vanatori, sat Odaia Manolache  , str.Padurarului  ,nr. 94A,  jud. Galaţi.

Informaţiile privind proiecul propus pot fi consultate pe pagina  de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, apmgl.anpm.ro la secţiunea Reglementări-Acordul de mediu –Documenţii precedura EIA-și EA-Memorii de prezentare 2023 și la   sediul S.C. Engie România S.A., str. Regiment 11 Siret, nr. 2. Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

keyboard_arrow_up