Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

ENGIE ROMANIA SA pentru SIRBU IOAN , titular al proiectului ” EXTINDERE RETEA , BRANSAMENT GAZE NATURALE SI PRM ” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM GALATI fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul ” EXTINDERE RETEA , BRANSAMENT GAZE NATURALE SI PRM ” propus a fi amplasat in Comuna Tulucesti , Str. Luncii , nr. 10 , Judet Galati .
    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe
site – ul – A.P.M. Galati la urmatoarea adresa de internet http:// apmgl.anpm.ro  la sectiunea : Reglementari-Acordul de Mediu-Proiect decizie etapa de incadrare .
    Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236471009 , in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a a autoritatii competente pentru protectia mediului .
keyboard_arrow_up