Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC

ENGIE ROMÂNIA SA pentru CIMPOI COSTEL , titular al proiectului “Extindere reţea gaze naturale  , branşament gaze naturale şi post reglare măsură , str. Stefan Petica,nr.9, cartier Filesti, Galaţi, jud. Galaţi” ,   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul  “EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE , BRANŞAMENT GAZE NATURALE ŞI POST REGLARE MĂSURĂ propus a fi amplasat în municipiul Galati, cartier Filesti, str. Stefan Petica ,nr.9, , JUD. GALAŢI”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secţiunea : Reglementări→Acordul de mediu→Proiect decizie etapă de încadrare.

Observaţiile publicului  la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galaţi pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului”  

keyboard_arrow_up