Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC

ENGIE ROMÂNIA SA CUI RO13093222-pentru Berdan Adrian , titular al proiectului “Extindere retea si bransament PRM , str. Izvorului,nr.31  sat Costi,comuna Vanatori , jud. Galaţi” ,   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul  “EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT PRM  propus a fi amplasat în  STR. IZVORULUI, NR. 31,  SAT COSTI, COMUNA VANATORI  , JUD. GALAŢI”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secţiunea : Reglementări→Acordul de mediu→Proiect decizie etapă de încadrare.

Observaţiile publicului  la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galaţi pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului

keyboard_arrow_up