Anunțuri publice

Anunt public 2 08-04-2020

SC ENGIE ROMANIA SA pentru Aociatia de Proprietari nr. 625, titular al proiectului Extindere retea, bransament gaze naturale si post reglare masura, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere retea, bransament gaze naturale si post reglare masura, propus a fi amplasat in judetul Galati , mun. Galati, str. Odobesti, nr.1B
(fost 1bis).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, mun. Galati, str. Regiment 11 Siret , nr. 2, jud. Galati, in zilele de luni-joi intre orele 09.00-15.00 si vineri intre orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea : Reglementari →Acordul de mediu →Proiect decizie etapa de incadrare .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up