Anunțuri publice

Anunt public 2 11-05-2020

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, pentru UAT Municipiul Tecuci, titular al proiectului  ,, Extindere retea de distributie gaze naturale”  str. Dumbrava Rosie, str. Vornicului, str. 1 Mai, str. Tecuciul Nou, str. Duzilor, str. Grigore Alexandrescu, loc. Tecuci, jud Galati anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Extindere retea de distributie gaze naturale”, propus a fi amplasat in Tecuci, jud. Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, mun. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, jud. Galati, in zilele de luni-joi intre orele 09.00-15.00 si vineri intre orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la sectiunea:Reglementari→ Acordul de mediu→ Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up