Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC 2 17.05.2021

S.C. Engie Romania S.A. pentru Comuna Tulucesti  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere retea  gaze naturale in sat Sivita, strada Valea Draga, com.Tulucesti, jud.Galati ” propus a fi amplasat in sat Sivita, strada Valea Draga, com.Tulucesti, jud.Galati.  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, http://apmgl.anpm.ro sectiunea Reglementari-Acordul de mediu-Drafturi acte reglementare-Proiect decizie etapa de incadrare 2021. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009.

keyboard_arrow_up