Anunțuri publice

Anunt public 2 19-01-2021

„ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, titular al proiectului Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul proceduriide evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent, propus a fi amplasat in mun. Galati, strada Delfinului (Calea Prutului intersectia cu str. Marinei), jud.Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresade internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari→Acordul de mediu→Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”

keyboard_arrow_up