Anunțuri publice

Anunt public 2 23-10-2020

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, pentru UAT Municipiul Tecuci, titular al proiectului  ,, Extindere retea de distributie gaze naturale”  str. Duzilor, loc. Tecuci, jud Galati anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Extindere retea de distributie gaze naturale”  , propus a fi amplasat in Tecuci, jud. Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la sectiunea:Reglementari→ Acordul de mediu→ Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

keyboard_arrow_up