Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC 2 26.05.2021

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, pentru BANTA NECULINA, titular al proiectului  ,, Extindere retea , bransament gaze naturale si post reglare masurare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Extindere retea,bransament gaze naturale si post reglare masurare “ propus a fi amplasat  Loc.Munteni , str. Mihai Eminescu nr.106,Jud.Galati .   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea  adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la sectiunea:Reglementari→ Acordul de mediu→ Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

keyboard_arrow_up