Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC -2 27.07.2021

ENGIE ROMANIA SA București, titular al proiectului „Extindere rețea gaze și branșament și post reglare măsură gaze naturale redusă presiune”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere rețea gaze și branșament și post reglare măsură gaze naturale redusă presiune” propus a fi amplasat în com. Tulucești, sat Tulucești, str. Sportului, nr. 9C, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate  la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

keyboard_arrow_up