Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, pentru UAT TECUCI, titular al proiectului  ,,Extindere retea gaze naturale”  str. Malului si Fdt.Malului, loc. Tecuci, jud Galati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Extindere retea gaze naturale”,  propus a fi amplasat in Tecuci, str. Malului si Fdt.Malului, jud. Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea  adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari→ Acordul de mediu→ Proiect decizie etapa de incadrare.

Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M.Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up