Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

S.C. Engie Romania S.A. pentru  ALBU CATALIN  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  Obtinere Autorizatie  de Construire  –  Extindere retea gaze naturale si bransament  PRM  propus a fi amplasat in Mun .Galati,Com. Vanatori, Sat Costi, str.  Frasinului  nr. 35 sau indentificat prin Plan de Situatie, str. Frasinului nr. 35; T.65, P.100-106, nr. Cadastral 109814. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm la sectiunea :Reglementari-Acordul de mediu –Proiect decizie  etapa de incadrare.

Oservatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail offce@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009,in termen de  10 zile de la data publicarii anuntului  pe  pagina de internet a autoritatii competente  pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up