Anunțuri publice

Anunt public 22-06-2020

SC ENGIE ROMANIA SA pentru Pirvu Ilie, titular al proiectului „Extindere retea si Bransament PRM”, anunta publicul interest asupra luarii decizieietapei de incadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediulu, pentru proiectul „Extindere retea si Bransament PRM” propus a fi amplasat in comuna Vinatori, satul Costi, str. Presei, nr. 24, Judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Galati la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari -> Acordul de mediu -> Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471 009.

keyboard_arrow_up