Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC – 27.12.2021

ENGIE ROMANIA SA PENTRU R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI, titular al proiectului „Extindere rețea, branșament gaze naturale și post reglare măsură”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluarea  impactului asupra mediului pentru proiectul  „Extindere rețea, branșament gaze naturale și post reglare măsură”, propus a fi amplasat în mun. Galați, Str. Bazinul nou, nr. 20, județul Galați. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari -> Acordul de mediu -> Proiect decizie etapa de incadrare. Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up