Anunțuri publice

Anunt public 28-02-2020

SC ENGIE ROMANIA SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Tulcea , prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „BRANSAMENT GAZE NATURALE SI EXTINDERE RETEA”, propus a se realiza in intravilanul localitatii Jijila, str. Gradinarilor, nr. 1, pe terenul identificat prin T64, Cc 2455, comuna Jijila, jud. Tulcea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Tulcea ,str. 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, in zilele de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Tulcea.

keyboard_arrow_up