Anunțuri publice

Anunt public 3 05-01-2021

SC ENGIE ROMANIA SA pentru MIHNIA IONUT DANIEL, titular al proiectului Extindere retea ,bransament gaze naturale si post reglare masura, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere retea, bransament gaze naturale si post reglare masura, propus a fi amplasat in judetul Galati , mun. Galati, str. Aleea Emil Racovita, nr. 17.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea  adresa de internet  http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea : Reglementari →Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up