Anunțuri publice

Anunt public 3 08-04-2020

SC ENGIE ROMANIA SA pentru UAT COMUNA SCHELA, titular al proiectului Extindere retea gaze naturale, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere retea gaze naturale, propus a fi amplasat in comuna Schela, str. 20 Stanga, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea : Reglementari /Acordul de mediu /Proiect decizie etapa de incadrare .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

keyboard_arrow_up