Anunțuri publice

Anunt public 3 11-05-2020

SC ENGIE ROMANIA SA pentru Caloianu Oana Diana, titular al proiectului Bransament PRM+extindere retea,  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Bransament PRM+extindere retea, propus a fi amplasat in comuna Vanatori, satul Costi, str. T67,P53,LOT1, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea : Reglementari →Acordul de mediu →Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471 009

keyboard_arrow_up