Anunțuri publice

Anunt public 3 28-04-2020

ENGIE ROMANIA SA București, titular al proiectului „Extindere rețea, branșament gaze naturale și post reglare măsură”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galati, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere rețea, branșament gaze naturale și post reglare măsură” propus a fi amplasat în intravilan municipiul Galați, str. Crinului, nr. 25A, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, mun. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, jud. Galați, în zilele de luni-joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, precum si la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

keyboard_arrow_up