Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC 30.03.20201

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, pentru UAT Municipiul Tecuci, titular al proiectului  ,, Extindere retea gaze naturale cu bransamente gaze naturale si post reglare masurare”  str. G-ral David Praporgescu, loc. Tecuci, jud Galati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului ,fara evaluare adecvata  si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa ,de catre A.P.M.Galati,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul ,, Extindere retea gaze naturale cu bransamente gaze naturale si post reglare masurare”  , propus a fi amplasat in Tecuci, jud. Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Galati ,str.Regiment 11Siret,nr.2,in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30,precum si la urmatoarea  adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la sectiunea:Reglementari→ Acordul de mediu→ Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M.Galati.

keyboard_arrow_up