Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

S.C. Engie Romania S.A. pentru  CANTONEANU NICUSOR ,titular al proiectului  EXTINDERE RETEA si BRANSAMENT PRM ,anunta publicul interesat asupra  luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul„Extindere retea si bransament PRM”, propus a fi amplasat in judetul Galati, comuna Vanatori, Sat.Costi ,Str. Rachitei ,nr.34, T,…,P,….,LOT…,NR. …..cad…..                             Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa  de internet http:/apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu –           Proiect decizie etapa de incadrare.                                                                                                    Observatiile publicul la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M .Galati pe e-mail  office@apmgl.anpm.ro sau prin fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up