Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

ENGIE ROMANIA SA prin ELCAS PRODIMPEX SRL anunta publicul interesat

asupra luarii de catre Agentia pentru Protectia MediuluiBraila a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „ Proiectare si executie instalatie de protectie catodica cu injectie de curent S.P.C. Ulmului – localitatea Braila, str. Ulmului, jud. Braila“, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Ulmului/Iezerului, nu se va supune

evaluarii impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, in zilele lucratoare intre orele 9,00 – 13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet

www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Acordul de Mediu/Drafturi acte reglementare.

keyboard_arrow_up