Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

 ENGIE ROMANIA SA prin ELCAS PRODIMPEX SRL anunta publicul interesat asupra luarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Braila a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „ Proiectare si executie instalatie de protectie catodica cu injectie de curent (reabilitare) (S.P.C.) Baldovinesti – localitatea Braila, str. Petre Stefanescu Goanga, jud.Braila“,propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Petre

Stefanescu Goanga, nu se va supune evaluarii impactului asupra mediului si nu necesita

parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul

Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16,Bl. B5, in

zilele lucratoare intre orele 9,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet

www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

keyboard_arrow_up