Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC

ENGIE ROMÂNIA SA-pentru PAVEL ALEXANDRU  , titular al proiectului “EXECUŢIE LUCRĂRI DE EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE ŞI BRANŞARE CU POST REGLARE MĂSURARE STR. VIORELE , MUNTENI, JUD. GALAŢI”–anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul  “EXECUŢIE LUCRĂRI DE EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE ŞI BRANŞARE CU POST REGLARE MĂSURARE STR. VIORELE , MUNTENI, JUD. GALAŢI”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet  http//apmgl.anpm.ro la secţiunea : Reglementări –Acordul de mediu-Proiect decizie  etapa de încadrare.

Observaţiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009  în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului”  

keyboard_arrow_up