Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC

SC ENGIE ROMANIA SA prin SC SIGATA CN SRL pentru SILION GETA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra medilui,pentru proiectul EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE, BRANSAMENT si PRM, propus a fi amplasat  in municipiul Tecuci, str.Calugareni ,nr.2A, jud. Galati .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa pe http/www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare

Publicul intetesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internetal A.P.M. Galati, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 417 009

keyboard_arrow_up