Anunțuri publice

Anunt public 4 05-01-2021

SC ENGIE ROMANIA SA pentru SAMOILA ELENA DANIELA, titular al proiectului Extindere retea  si bransament PRM, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere retea  si bransament PRM, propus a fi amplasat in judetul Galati , com. Vanatori, sat Costi, str. Mierlei, nr. 17.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea  adresa de internet  http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea : Reglementari →Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de `10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up