Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC -4 27.07.2021

ENGIE ROMANIA SA București, titular al proiectului „Extindere rețea, bransament gaze naturale si PRM”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere rețea, bransament gaze naturale si PRM” propus a fi amplasat în mun. Galati, str. Pictor Octav Bancila, nr. 8A, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Galati la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471009.

keyboard_arrow_up