Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

ENGIE ROMANIA S.A. prin imputernicit S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.,titular al proiectului Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent (proiectare si executie),anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Tulcea prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul REABILITARE INSTALATIE DE PROTECTIE CATODICA CU INJECTIE DE CURENT (proiectare si executie) propus a fi amplasat in oras Isaccea, str. Cuza Voda,jud.Tulcea sau identificat prin CF nr.31777,nr.topografic/

cadastral T54,A1955/31777.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie,nr.5,Tulcea,in zilele de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 80.00-14.00,precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Tulcea.

keyboard_arrow_up