Anunțuri publice

Anunt public 5 05-01-2021

SC ENGIE ROMANIA SA pentru COMUNA TULUCESTI, titular al proiectului Extindere retea gaze naturale in sat Tulucesti, strada Iasomiei, comuna Tulucesti, judetul Galati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere retea gaze naturale in sat Tulucesti, strada Iasomiei, comuna Tulucesti, judetul Galati, propus a fi amplasat in judetul Galati , comuna Tulucesti,sat Tulucesti, str. Iasomiei.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea  adresa de internet  http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea : Reglementari →Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de `10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up