Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC 6 07.06.2021

ENGIE ROMANIA SA București, titular al proiectului „Extindere rețea și bransament PRM”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere rețea și bransament PRM” propus a fi amplasat în intravilan sat Vanatori, com. Vanatori, str. Murelor, nr. 8, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Drafturi acte de reglementare → Proiect decizie etapă de încadrare 2021. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471009.

keyboard_arrow_up