Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC 9 20.05.2021

ENGIE ROMANIA SA București, titular al proiectului „Extindere rețea și branșament PRM”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere rețea și branșament PRM” propus a fi amplasat în comuna Vânători, sat Odaia Manolache, str. Castanilor, nr. 15, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Galați  la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471009.

keyboard_arrow_up