Anunțuri publice

Anunt public 2 01-09-2020

SC ENGIE ROMANIA SA pentru Boghiu Valentin si Boghiu Nina-Paula, titular al proiectului Extindere retea, bransament gaze naturale, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere retea, bransament gaze naturale, propus a fi amplasat in judetul Galati , mun. Galati, str. Aleea Hortensiilor, nr.22.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul  A.P.M. Galati  la adresa de internet  http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea : Reglementari →Acordul de mediu →Drafturi acte de reglementare→Proiect decizie etapa de incadrare .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

keyboard_arrow_up