Biogazul și biometanul

Biogazul este produs prin fermentarea deșeurilor organice de origine vegetală sau animală în absența oxigenului. Biogazul, compus din gaz metan și dioxid de carbon, poate fi utilizat ca orice alt combustibil ce alimentează o mini centrală de cogenerare, producând simultan căldură, apă caldă și energie electrică. Biogazul reprezintă astfel o sursă de energie 100% regenerabilă.

Cu 14 unități de producție în portofoliu și circa 80 de proiecte, ENGIE este un actor de referință pentru dezvoltarea noilor proiecte de anvergură pe acest segment.

Biometanul este produs prin purificarea biogazului, proces care-i permite să aibă a proprietăți similare cu cele ale gazului natural. Biometanul este cunoscut și sub numele de gaz verde și poate fi folosit alternativ cu gazul natural. Acesta poate fi folosit drept combustibil acasă, pentru încălzire și gătit, în diferite industrii, dar este și carburant pentru vehicule și combustibil pentru producerea energiei electrice. Biometanul poate fi transportat și depozitat folosind infrastructura de gaze naturale existentă.

Informații generale

  • Grupul ENGIE își propune să ajungă la o producție anuală de 1,010 GWh biometan în Franța în 2023, ceea ce ar acoperi circa 2% din consumul intern de energie electrică al României;
  • La nivel european, se poate ajunge la o producție anuală de 350 TWh biometan până în anul 2030;
  • Potențialul estimat al producției globale de biogaz este de 8500 TWh sau 800 miliarde m3. Acest estimat de producție este bazat pe resursele disponibile din deșeuri organice și se ridică la 20% din cererea actuală de gaz la nivel global.
keyboard_arrow_up