Fă primul pas în procesul de eficientizare energetică

Auditul energetic este primul pas în procesul de eficientizare energetică a unei companii atât din zona industrială cât și pentru clădiri, în care se face o analiză completă a modului în care se consumă energia și se identifică soluţia specifică de reducere a costurilor energetice. Acesta reprezintă și o obligație legislativă pentru operatorii economici.

Beneficiile soluției ENGIE:

 • Realizarea unei documentații decizionale pentru industrie – alături de studiul de fezabilitate se eliberează documentația legată de consumurile energetice reale și de potențialul de economisire a energiei, respectiv de reducere a pierderilor;
 • Realizarea unui studiu integrat, al comportamentului şi al consumurilor energetice ale clădirilor cu scopul de a stabili performanţele reale şi de a identifica soluţiile tehnice de reabilitare sau modernizarea energetică;
 • Recomandarea unor măsuri de economisire a resurselor energetice, de modernizare a instalaţiilor şi de creştere a eficienţei economice, inclusiv utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Previzionarea pe termen mediu și lung a implementării etapizate a măsurilor de eficiență energetică, cu impact direct în reducerea costurilor companiei;
 • Eliberarea Certificatului de Performanță energetică a clădirii;
 • Asigurarea conformității cu cerințele specifice legislative ale ANRE.

Auditul energetic pentru industrie este o obligație legislativă pentru operatorii economici: Legea nr. 121/2014 cu modificările și completările ulterioare și Ghidul de elaborare şi analiză a auditurilor energetice aprobat prin Decizia ANRE nr. 2123/23.09.2014 reprezentând:

 1. Elaborarea o dată la 4 ani a unui audit energetic complex pe conturul de consum al întregii societăți, pentru agenții economici care consumă anual peste 1000 tep;
 2. Elaborarea o dată la 4 ani a unui audit energetic complex pe conturul întregii societăți pentru agenții economici care consumă anual sub 1000 tep, cu excepția IMM – urilor.

Soluția ENGIE

Etape

1Evaluarea performanței energetice a imobilului aflat în condiții normale de utilizare, prin evaluarea gradului de izolare termică a clădirii.
2Investigații specifice ale instalațiilor existente, prin verificarea stării acestora și urmărirea consumului rezultat din facturile de utilități, pe parcursul a minim un an calendaristic.
3Prezentarea raportului de evaluare către beneficiar, atât pentru rezultatele legate de consum cât și pentru soluțiile propuse de reabilitare și modernizare energetică a clădirii.
4Construirea raportului de audit energetic, utilizat de către beneficiar în procesul decizional.

Soluțiile de reabilitare și modernizare a unei clădirii evidențiate în raportul de audit energetic, pot viza:

 • izolarea termică a pereţilor exteriori;
 • înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă cu tâmplărie performantă energetic;
 • termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenței şarpantei;
 • izolarea termică a planşeului peste subsol;
 • lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;
 • lucrări de intervenţie la instalaţiile HVAC ale clădirii.
audit-solutie

Vrei să afli mai multe despre auditul energetic
sau dorești o ofertă personalizată?

Lasă-ne datele tale de contact, iar un reprezentant ENGIE va reveni în cel mai scurt timp cu mai multe detalii.
keyboard_arrow_up