Call Center

Disponibil Luni - Vineri În intervalul orar 08:30 - 19:00

Plătește online

Sigur şi rapid, plăteşti online factura ENGIE fără să te autentifici în cont.

Agenția online

Agenţia online este platforma ENGIE unde puteţi transmite indexul autocitit, vizualiza istoricul facturilor şi al consumului, puteţi plăti factura online şi nu numai.

Descarcă aplicaţia

Viața înseamnă dinamism! Acum nu mai ai grija facturilor, plăților și transmiterii indexului autocitit: le ai pe toate în aplicația mobilă engiemobile.  

Utile

Aici poţi accesa rapid cele mai importante informaţii despre factură, modalităţi de plată sau alte subiecte de interes pentru tine.  

Urgenţe gaze

Anunţă orice defecţiune tehnică a instalaţiei de gaze naturale la numerele de telefon:
021 9281 - Număr unic la nivel naţional 0800 877 778 - TelVerde
Acces rapid

Catalog tarife

Inițiați procesul de reluare a furnizării de gaze naturale prin achitarea obligațiilor de plată scadente, majorările de întârziere și realizați dovata plății integrale a debitului prin formularul de contact online.

Reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte/ limitate ca urmare a neîndeplinirii de către clientul final a obligaţiilor de plată scadente la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, se va face în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării clientului final, cu condiţia permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum; clientul final trebuie să anexeze solicitării dovada achitării integrale a contravalorii consumului de gaze naturale facturat, inclusiv a dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii datorate conform prevederilor contractuale, şi a tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale, precum şi dovada constituirii garanţiei financiare, dacă este cazul.

Catalog tarife ENGIE Romania aferente reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de plată scadente, conform prevederilor contractuale, aplicabile clienților finali racordați în sistemul de distribuție al Distrigaz Sud Rețele

Temei legal: Ordinul ANRE nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali (art.58 lit. e şi f, art.59 litera i, art. 61 litera e).

Catalog tarife ENGIE Romania

Descrierea tarifuluiDenumirea tarifului în factura de gaze naturale Tarif unitar fără TVA [lei]Tarif unitar cu TVA [lei]
tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă din neplată- fără acţiune asupra mijloc de măsurare cu debit <25 mc/hreluare alimentare din neplată debit <25 mc/h 169,42201,61
tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă din neplată- fără acţiune asupra mijloc de măsurare cu debit >160≤650mc/hreluare alimentare din neplată debit >160≤650mc/h 226,74269,82
tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă din neplată- fără acţiune asupra mijloc de măsurare cu debit >650 mc/hreluare alimentare din neplată debit >650 mc/h 284,07338,04

Tarife valabile începând cu luna ianuarie 2020.

Ultima actualizare: 20 februarie 2020