Condiții de primire a facturii ENGIE

Factura pe e-mail este un serviciu ce constă în transmiterea facturii emise de ENGIE Romania în format electronic, precum și a informărilor/notificărilor/comunicărilor contractuale pentru un anumit cod de client. Odată activat acest serviciu, clientul nu va mai primi facturile, precum și informările/notificările/comunicările contractuale în format fizic, prin curier. Clientul poate reveni oricând la transmiterea în format fizic a facturii și informărilor/notificărilor/comunicărilor contractuale, fără să implice costuri suplimentare. Reactivarea opţiunii de transmitere în format fizic a facturii și a informărilor/notificărilor/comunicărilor contractuale se va realiza în termen de maxim 30 de zile de la data solicitării acestei opţiuni.

Termeni şi condiţii activare factura pe e-mail

Serviciul de transmitere pe e-mail a facturii și informărilor/notificărilor/comunicărilor contractuale este gratuit (costurile accesului la internet sunt suportate de client). E-mailurile sunt transmise la adresa comunicată de client în momentul activării serviciului.

Obligaţiile clientului după activarea serviciului de transmitere a facturii pe e-mail:

Clientul are obligaţia de a comunica adresa de e-mail exactă/completă, precum şi de a notifica orice modificare care intervine cu privire la aceasta, care este noua adresa unde se solicită primirea facturilor și a informărilor/notificărilor/comunicărilor contractuale. În cazul nerespectării acestor condiţii, ENGIE Romania nu poate fi responsabilă de netransmiterea facturii și a informărilor/notificărilor/comunicărilor contractuale. Clientul garantează veridicitatea şi corectitudinea datelor furnizate. ENGIE Romania nu poate fi trasă la răspundere de utilizarea defectuoasă a serviciului , dacă clientul furnizează unei alte persoane informaţiile primite. Este datoria clientului să se protejeze şi să nu comunice unei terţe persoane, , informaţiile pe care le primeşte, iar în cazul în care o va face, se consideră că are acordul său.

În cazul în care informarea pe e-mail conține link-uri, este important să fie cunoscut faptul că link-ul are o perioadă limitată de valabilitate, iar dacă se doreşte arhivarea documentelor pentru o perioadă mai mare de timp, recomandăm salvarea documentelor pe un dispozitiv personal.

Clientul îşi asumă răspunderea privind verificarea e-mailul la care primește/aşteaptă să primească factura şi informările/notificările/comunicările contractuale. Pentru a putea primi e-mailul, clientul se va asigura ca are spaţiu suficient în căsuţa de e-mail. De asemenea, pentru a putea descărca facturile și informările/notificările/comunicările contractuale, sau pentru a putea, după caz, accesa link-ul primit, clientul trebuie să aibă instalat Adobe Reader sau orice alt program ce permite vizualizarea documentelor in format PDF.

Factura și informările/notificările/comunicările contractuale sunt considerate primite în momentul în care ENGIE Romania transmite e-mailurile cu informările aferente.

keyboard_arrow_up