Soluțiile noastre

Efectuarea periodică a verificărilor și reviziilor pentru instalația de gaze și centrala termică

Siguranţa companiei și protecţia angajaţilor

Funcţionarea instalaţiei de gaze naturale și a echipamentelor la parametri optimi înseamnă, în primul rând, siguranţă, fiind un element esenţial pentru bunul mers al afacerilor. Realizarea operaţiunilor de verificări şi revizii ale instalaţiilor de gaze naturale și ale centralelor termice reprezinta atât o măsură preventivă de siguranţă, asigurând protecţia angajaţilor şi funcţionarea eficientă a echipamentelor, dar și obligația legală a fiecarui client.

Verificarea tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează la intervale de maximum doi ani, iar revizia se efectuează la intervale de maximum zece ani.

Ord. ANRE nr. 179/2015 menționează și faptul că utilizatorul final al instalației de gaze trebuie să prezinte documente din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, fiind vorba, în cea mai mare parte, de centrale termice pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră. Important de subliniat este faptul că și pentru acestea există operațiuni de verificare tehnică periodică, dar și de revizie tehnică periodică. Revizia se realizează la solicitarea clientului și este un serviciu care cuprinde operațiuni de curățare a centralei termice, precum și diverse reglaje, reprezentând o măsură de mentenanță preventivă.

De ce este important să realizăm nu doar verificarea/revizia instalației de utilizare gaze naturale, ci și verificarea tehnică periodică a centralei termice?

Centralele termice sunt în prezent echipamente moderne, cu plăci electronice sofisticate, cu multe elemente de siguranță, senzori, conectori etc. Operațiunile de întreținere sunt necesare inclusiv pentru modelele de ultimă generație, deoarece buna funcționare a acestora depinde și de reglajele pentru alimentarea cu gaz, aer, parametrii de energie electrică sau ai agentului termic. O centrală termică realizează amestecul de combustibil gazos cu aerul necesar arderii, de aceea trebuie verificat procentul de amestec. De asemenea, buletinul de analiză a gazelor arse este foarte important, pentru că acesta ne arată cât de corect funcționeaza arderea, cu indicarea cantităților de CO, CO2 și ale grupărilor NOx. Toate aceste operațiuni se realizează prin verificarea tehnică periodică (VTP) ce evaluează funcţionarea corectă și sigură a echipamentului.

În concluzie, centralele termice au nevoie de mentenanţă constantă și întreţinere periodică. O centrală care nu funcționează la parametri optimi are un randament scăzut, producând apă caldă menajeră sub valorile normale dar și agent termic cu un consum mai mare de energie.

ENGIE a dezvoltat o gamă variată de pachete modulare de servicii tehnice pentru verificări și revizii, cu scopul de a interveni atât preventiv, cât și corectiv asupra instalației de utilizare a gazelor naturale, a centralelor termice și a altor elemente, protejând astfel business-urile clienţilor de riscurile care pot apărea.

Vrei să contractezi pachetele ENGIE de servicii tehnice pentru verificări și revizii sau dorești o ofertă personalizată?

Lasă-ne datele tale de contact, iar un reprezentant ENGIE va reveni în cel mai scurt timp cu mai multe detalii.

keyboard_arrow_up