Comunicate de presă

ENGIE Romania obține certificarea EDGE Move pentru progresul semnificativ în promovarea egalității de gen la locul de muncă

ENGIE Romania, furnizor de gaze naturale, energie electrică și servicii tehnice, producător de energie regenerabilă, a obținut certificarea EDGE Move, fiind prima companie din domeniul energetic din România, pentru progresul semnificativ în promovarea egalității de gen la locul de muncă. Această certificare atestă faptul că ENGIE Romania are un cadru solid de politici și practici eficiente pentru a asigura un mediu de lucru divers și incluziv.

Esențial pentru obținerea acestei recunoașteri este utilizarea de către companie a EDGE Empower®, soluția tehnologică care pregătește organizațiile pentru certificarea® EDGE. EDGE Move reprezintă al doilea dintre cele trei niveluri de certificare, demonstrând astfel progresul unei organizații în domeniul Diversității, Echității și Incluziunii (DE&I).

Procesul de certificare implică o analiză riguroasă, realizată de către o entitate terță, a echității salariale, a eficacității politicilor și practicilor și a gradului de incluziune a culturii organizaționale. Ca parte integrantă a procesului de evaluare, sunt analizate date statistice, sunt evaluate practici și politici, iar angajații organizației răspund unui chestionar cuprinzător cu ajutorul căruia este evaluat modul în care sunt percepute oportunitățile de dezvoltare în carieră în cadrul companiei.

În prezent, în ENGIE Romania:

  • 32% din numărul total de angajați este ocupat de femei, iar 46% ocupă poziții de manager.
  • în 2023, 184 de femei s-au alăturat companiei, reprezentând 41% din totalul de nou-angajați.
  • angajamentul pentru egalitatea de gen a fost reflectat și în mobilitatea internă, aproximativ 45% dintre angajații eligibili fiind femei.

Ținta ENGIE, la nivel global, este ca până în anul 2030, pozițiile de manageri să fie ocupate în proporție de 40% femei și 60% bărbați.

Prezentarea progresului ENGIE în promovarea echității de gen și îmbunătățirea experiențelor angajaților:

  • Reprezentarea echitabilă a genurilor reflectată inclusiv prin echitate salarială – folosind EDGE Empower®, ENGIE Romania a demonstrat că ambele genuri au o pondere de cel puțin 30% la nivel de management junior, mediu și superior. De asemenea, un aspect important rămâne angajamentul activ al companiei în gestionarea echității salariale a angajaților săi, indiferent de gen. Din acest punct de vedere, echitatea salarială în cadrul companiei se încadrează în limitele recomandate atât de Uniunea Europeană, cât și de obiectivele Grupului ENGIE.
  • Consolidarea cadrului instituțional – compania și-a consolidat politicile si practicile instituționale pentru a asigura o evoluție echitabilă în carieră. Aceste măsuri se regăsesc în remunerările echitabile, procesul obiectiv de recrutare și promovare, accesul facil la programe de dezvoltare a leadershipului și mentorat, flexibilitate la locul de muncă și promovarea unei culturi organizaționale incluzive.
  • Îmbunătățirea experiențelor angajaților au fost identificate în mod proactiv domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri, precum evoluția în carieră prin asumarea unor responsabilități și îndeplinirea de sarcini diverse , păstrarea unui echilibru între viața profesională și cea personală, incluziunea în procesul decizional și asigurarea unei remunerații echitabile. Prin intensificarea eforturilor în aceste domenii, ENGIE se angajează să stimuleze progresul și să îmbunătățească gradul de satisfacție a angajaților săi.

ENGIE Romania abordează, de asemenea, dezechilibrul de gen la nivel operațional și de top management și îmbunătățește reprezentarea femeilor atât în activitățile de bază, cât și direct responsabile de profitabilitatea businessului.

„Avansarea la certificarea EDGE Move reprezintă o confirmare a angajamentului deliberat și o prioritizare a ENGIE de a crea un loc de muncă incluziv și bazat pe respect. Apreciem angajamentul ferm al companiei față de egalitatea de gen, esențială pentru promovarea unei creșteri durabile a afacerii. Așteptăm cu nerăbdare să vedem progresul și impactul său continuu în anii următori”, declară Aniela Ungureșan, Fondator EDGE.

„Suntem încântați să anunțăm că anul acesta am avansat la certificarea EDGE Move, confirmând astfel angajamentul nostru continuu față de egalitatea de gen și crearea unui loc de muncă incluziv. Această realizare reflectă eforturile noastre comune de promovare a oportunităților și a tratamentului corect pentru toți angajații noștri. Suntem încrezători că, prin eforturi susținute, vom atinge noi standarde în viitor” , a adăgat Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania.

Despre ENGIE Romania

Grupul de companii ENGIE Romania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, producție din surse regenerabile și furnizare de energie electrică, precum și soluții verzi și servicii tehnice pentru instalaţii de gaze naturale şi centrale termice. ENGIE Romania şi filialele sale deservesc un portofoliu de peste 2.2 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de 23.255 km, deţin o capacitate de producție din surse verzi de 202 MW şi au peste 4.300 de angajaţi. Grupul ENGIE Romania a realizat investiții în valoare de 6.760 milioane de lei din 2005 până la 31 decembrie 2023.

Contact presă ENGIE Romania:

Email: birouldepresa.ro@engie.com

Despre EDGE Certification®

Certificarea® EDGE este cel mai important standard global pentru diversitate, echitate și incluziune (DE&I), centrat pe o abordare a egalității de gen și a echității intersecționale la locul de muncă. Certificarea® EDGE se bazează pe dovezi obiective și măsurabile ale statutului actual al unei organizații de gen și echitate intersecțională la locul său de muncă. Auditat de un organism de certificare terț independent aprobat, acesta susține integritatea și credibilitatea datelor și informațiilor și oferă unei organizații o modalitate puternică de a-și comunica angajamentul și performanța DE&I.

Standardele EDGE și sistemul de certificare sunt construite pe patru piloni care definesc succesul în egalitatea de gen și intersecțională: reprezentarea în conducta de talente, echitatea salarială, eficacitatea politicilor și practicilor și incluziunea culturii. Ca parte integrantă a evaluării, statisticile, politicile și practicile și experiența angajaților sunt evaluate în raport cu standardele EDGE. În funcție de rezultatele specifice ale fiecărei organizații, poate fi necesar să se elaboreze un plan de acțiune aprobat pentru a elimina lacunele identificate în organizație.

Certificarea® EDGE vine in intampinarea organizatiilor acolo unde acestea se afla in calatoria lor DE&I. Pentru evaluarea EDGE (gender-binary), sunt posibile trei niveluri de certificare, EDGE Assess (recunoașterea angajamentului), EDGE Move (prezentarea progresului) și EDGE Lead (sărbătorirea succesului). Certificarea EDGEplus (gen și intersecționalitate) este un add-on la certificarea EDGE (gender-binary), oferind organizațiilor posibilitatea de a analiza datele și informațiile legate de femei și bărbați ca grupuri diversificate, de a-și aprofunda înțelegerea și de a măsura intersecționalitatea genului și a altor aspecte ale diversității, cum ar fi identitatea de gen non-binară și LGBTQ +, rasa / etnia, naționalitatea, vârsta și lucrul cu un handicap. Certificarea® EDGE se distinge prin rigoare și accent pe impact, rămâne valabilă pentru o perioadă de doi ani. Pentru mai multe informații și lista completă a organizațiilor certificate EDGE, vizitați https://www.edge-cert.org/certified-organizations/.

keyboard_arrow_up