Anunțuri demarare achiziții

Lansare procedură de achiziţie pentru: Servicii mentenanță preventivă și corectivă higrometre portabile

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie pentru servicii mentenanta preventiva si corectiva higrometre portabile care se finalizeaza cu încheierea unui accord cadru de servicii.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Dorina Dudau, la adrsa de e-mail : dorina.dudau@ro.engie.com pȃna la data de 15.09.2020.

keyboard_arrow_up