Call Center

Disponibil Luni - Vineri În intervalul orar 08:30 - 19:00

Plătește online

Sigur şi rapid, plăteşti online factura ENGIE fără să te autentifici în cont.

Agenția online

Agenţia online este platforma ENGIE unde puteţi transmite indexul autocitit, vizualiza istoricul facturilor şi al consumului, puteţi plăti factura online şi nu numai.

Descarcă aplicaţia

Viața înseamnă dinamism! Acum nu mai ai grija facturilor, plăților și transmiterii indexului autocitit: le ai pe toate în aplicația mobilă engiemobile.  

Utile

Aici poţi accesa rapid cele mai importante informaţii despre factură, modalităţi de plată sau alte subiecte de interes pentru tine.  

Urgenţe gaze

Anunţă orice defecţiune tehnică a instalaţiei de gaze naturale la numerele de telefon:
021 9281 - Număr unic la nivel naţional 0800 877 778 - TelVerde
Acces rapid

Informare – prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare - prelucrarea datelor cu caracter personal de către ENGIE Romania

1. Despre această notă de informare

În această notă de informare îți explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor tale cu caracter personal de către ENGIE România SA (denumită în continuare „ENGIE” și/sau „noi”) pentru a te contacta atunci când produsele și serviciile noastre sau ale altei companii din grupul nostru devin disponibile în județul în care locuiești și în care ne asigurăm că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Pentru scopurile acestei note de informare, ENGIE este operator de date cu caracter personal. Poți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. De asemenea, tot mai jos poți găsi datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor.

Noi, cei de la ENGIE, și partenerii noștri acordăm o atenție deosebită protecției datelor tale cu caracter personal. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru clienții noștri actuali și viitori sunt o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.

 • Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, te rugăm să acorzi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să te asiguri că o înţelegi pe deplin. Nu ezita să ne comunici orice nelămuriri ai avea. Dorim să fie clar pentru tine cum folosim datele tale şi modul în care le protejăm.
 • Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care ți le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a îți facilita exercitarea acestora.

Am încercat ca acest document să îți fie cât mai simplu de înţeles cu putinţă. Dacă nu cunoşti sensul unor cuvinte precum „date cu caracter personal”, „prelucrare” (a datelor cu caracter personal), „operator”, „persoană împuternicită” și altele, te rugăm să consulţi mai întâi glosarul de la finalul acestei note.

Îți mulţumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care lucrăm cu datele tale.

2. Informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm – scopuri, categorii de date, temei, perioadă de stocare

Prezenta secțiune cuprinde informații cu privire la: (i) datele tale personale care sunt prelucrate de ENGIE, (ii) scopul în care facem această prelucrare, (iii) temeiul juridic în baza căruia facem prelucrarea, precum și (iv) perioada de stocare a acestor date. Pentru ușurința parcurgerii prezentei note de informare am inclus toate aceste informații în tabelul  de mai jos:

Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personalDatele prelucrateTemeiul juridicPerioada de stocare
Prelucrăm aceste date pentru a putea să te informăm atunci când serviciile companiilor din grupul Engie devin disponibile în județul tău.Nume, prenume, număr de telefon, județ, adresă de e-mailConsimțământul tău2 ani
Efectuarea de studii și cercetări de piațăNume, prenume, număr de telefon, județ, adresă de e-mailInteresul nostru legitim2 ani
Efectuarea de statisticiNume, prenume, număr de telefon, județ, adresă de e-mailInteresul nostru legitim2 ani

3. Cui vom divulga datele TALE

Nu divulgăm datele tale către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații de excepție, pot fi divulgate, spre exemplu, numele, prenumele, numărul de telefon, județul în care locuiești și adresa de e-mail către destinatarii și în anumite scopuri. Mai multe informații poți găsi mai jos:

DestinatariScopul divulgăriiTemeiul juridic al divulgării
Orice persoană fizică sau juridică, agenție, instituție și autoritate publică, parteneri externi de recuperare debite sau instanță relevantă din România sau din alt statConstatarea, exercitarea sau apărarea în instanță a unui drept al nostru sau al altei companii din grupul EngieInteresele legitime ale noastre sau ale unei alte companii din grupul Engie

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le impune legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Marea majoritatea a autorităţilor, companiilor, organizaţiilor şi persoanelor fizice către care divulgăm datele tale sunt, la rândul lor, obligate să respecte legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi drepturile pe care aceasta ți le oferă.

4. Cui și în ce condiții vom transfera datele TALE către o țară terță sau organizație internațională

Dacă va fi necesar să transferăm datele tale către terţi, îți vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

5. Care sunt drepturile TALE și cum le poți exercita

 • Tratăm drepturile pe care le ai în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la tine cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.
 • Drepturile tale
 • Pe scurt, drepturile tale sunt următoarele:
 • Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a obţine accesul la datele tale pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; ai, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Ai dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Ai dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul de a obiecta. Ai dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Ai dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele tale în temeiul consimţământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimţământul; poți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ai acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor tale pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.
 • Poți obţine mai multe informaţii despre drepturile tale consultând anexa de la finalul acestei note de informare. Vei observa că, potrivit legii, poți exercita aceste drepturi în anumite condiţii. În orice caz, vom depune toate demersurile pe care legea ni le impune pentru a îți facilita exercitarea lor.

Cum îți poți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a îți retrage consimțământul, atunci când îți prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor tale de către noi, te rugăm să folosești oricând dorești detaliile de contact din secțiunea DETALIILE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos. Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor tale şi să facilităm exercitarea drepturilor tale.

6. Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizezi datele

Nu ai o obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele tale cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document şi nu te vom obliga în alt mod să o faci. Cu toate acestea, dacă nu ne furnizezi numele, prenumele, numărul de telefon, județul în care locuiești și adresa de e-mail ale tale, nu va fi posibil pentru noi să te contactăm atunci când serviciile noastre devin disponibile în județul în care locuiești.

7. Inexistența unui proces decizional automatizat

Respectul nostru pentru datele tale include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, nu vei face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la tine sau care să te afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

8. Datele noastre de contact

Dacă ai orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor tale pe care o realizăm, te rugăm să nu eziţi să contactezi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor.

Ne poți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos.

Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că îți răspundem cât mai rapid şi complet.

Datele noastre de contact

Denumire completă: ENGIE Romania S.A.

Adresă sediu social (adresă corespondență): Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254

Număr de telefon: Call Center 021 9366, (disponibil între orele 08:30 – 19:00)

Adresă de email: consiliere-clienti@ro.engie.com

Website: https://www.ENGIE.ro/contact/

Datele de contact al persoanei cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactezi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor tale cu caracter personal)

Prenume și nume: Nicolae Garofil

Adresă corespondență: Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254

Adresă de email: Nicolae.Garofil@ro.engie.com

9.  Ce semnifică termenii pe care i-am folosit în această notă

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date biometrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre tine pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
 • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu tine, noi suntem operatorul, iar tu ești persoana vizată.
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), tu ești persoana vizată.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

 

ANEXA NR. 1 – DREPTURILE TALE ÎN DETALIU

Poți găsi informații separate cu privire la dreptul tău la opoziție în anexa următoare (Anexa nr. 2).

Dreptul de a fi informat(ă)

În calitate de operator, luăm măsurile adecvate pentru ca informațiile furnizate și comunicările referitoare la prelucrare să fie într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, într-un limbaj clar și simplu, în special atunci când informațiile sunt adresate în mod specific unui minor. Informațiile pot fi furnizate fie în scris, fie prin alte mijloace (inclusiv în format electronic, atunci când este oportun).

Vei fi informat(ă) atât atunci când datele cu caracter personal sunt colectate de la tine, cât și atunci când au fost obținute de la un terț.

Dreptul de acces

Pentru a putea fi informat(ă) cu privire la prelucrare și a putea verifica legalitatea acesteia, ai dreptul de acces la datele cu caracter personal referitoare la tine pe care le prelucrăm.

De asemenea, ai dreptul de a obține de la noi confirmarea că se prelucrează sau nu datele tale cu caracter personal. Dacă prelucrăm datele tale cu caracter personal, ai dreptul de acces la datele respective; de asemenea, într-o astfel de situaţie, ai dreptul de acces la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii/categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele, în special destinatari din state terțe ori organizații internaționale;
 • perioada pentru este preconizată stocarea datelor sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare;
 • faptul că ai dreptul de a ne solicita rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării datelor și dreptul de a te opune prelucrării;
 • dreptul tău de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă datele nu sunt colectate de la tine, orice informații referitoare la sursă;
 • existența unui proces decizional automatizat (inclusiv crearea de profiluri) și informații privind logica utilizată și importanța și consecințele preconizate ale prelucrării pentru tine.

Dreptul la rectificare

Dacă datele tale cu caracter personal sunt inexacte ori incomplete, ai dreptul ca acestea să fie rectificate de noi, fără întârzieri nejustificate. În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, ai dreptul ca datele pe care le prelucrăm să fie completate (dacă este cazul), inclusiv în urma oferirii de declarații suplimentare de către tine.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Ai posibilitatea de a solicita ca datele tale cu caracter personal să fie șterse fără întârzieri nejustificate dacă nu mai este necesar să le prelucrăm. Ai dreptul la ștergerea datelor care te privesc în următoarele situații:

 • datele tale cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care le-am colectat (prelucrat);
 • ți-ai retras consimțământul în temeiul căruia a avut loc prelucrarea și nu există un alt temei pe care ne putem baza pentru a vă prelucra datele;
 • te opui prelucrării (în temeiul dreptului tău la opoziţie) și nu există motive legitime care să ne dea dreptul de a îți prelucra datele în continuare;
 • am prelucrat datele tale în mod ilegal;
 • există o obligație legală a noastră pentru care este necesară ștergerea datelor;
 • colectarea datelor a avut loc în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale unui minor.

La rândul nostru, avem dreptul să refuzăm solicitarea ta de ștergere a datelor cu caracter personal dacă este necesar să le prelucrăm:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 • pentru a respecta o obligație legală de prelucrare, pentru a îndeplini o sarcină executată în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiţi;
 • pentru motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu legislaţia protecţiei datelor cu caracter personal, în măsura în care dreptul la ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ai dreptul de a ne cere să restricţionăm prelucrarea datelor tale dacă cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită:

 • contești exactitatea acelor date – în acest caz, vom opri prelucrarea până când vom verifica exactitatea acelor date;
 • prelucrarea este ilegală – caz în care, deși ai dreptul ca datele tale să fie șterse („dreptul de a fi uitat”), te opui ştergerii și, în schimb, ne soliciţi să restricţionăm utilizarea lor;
 • nu mai avem nevoie de acele date, dar tu ni le soliciţi în scopul constatării, al exercitării sau al apărării unui drept în instanță;
 • te-ai opus prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiţi sau te-ai opus prelucrării necesare în scopul intereselor legitime ale noastre ori ale unui terț – în toate aceste cazuri, vom opri prelucrarea datelor tale pe parcursul perioadei în care verificăm dacă motivele legitime care întemeiază prelucrarea datelor de către noi prevalează asupra drepturilor tale.

Cu toate acestea, vom continua să prelucrăm (și altfel decât prin stocare) datele a căror prelucrare a fost restricționată de tine dacă și în măsura în care:

 • ești de acord cu prelucrarea;
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • prelucrarea este necesară pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • prelucrarea este necesară din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

Te vom informa înainte de a ridica restricționarea prelucrării.

De exemplu, în funcție de modul concret în care prelucrăm datele în cauză, pentru a da curs cererii de restricționare a prelucrării, putem muta temporar într-un alt sistem de prelucrare datele a căror prelucrare este restricționată, putem bloca accesul utilizatorilor la acele date sau adopta orice măsuri cu efect similar.

Dreptul la portabilitatea datelor

Poţi obţine de la noi datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm, pentru a le utiliza în scopurile în care dorești și a putea să le transferi dintr-un mediu în altul, într-un mod sigur și facil. Ai dreptul la portabilitate numai în privința datelor pe care le prelucrăm în temeiul consimțământului tău, pentru executarea unui contract la care ești parte sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, la cererea ta.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv cu privire la crearea de profiluri)

La momentul la care îți prezentăm această notă de informare, nu prelucrăm în mod automat datele tale.

Dacă în viitor vom realiza prelucrări automate ale date tale:

 • ai dreptul de a nu fi supus(ă) unor decizii întemeiate pe astfel de prelucrări, care produc efecte juridice cu privire la tine sau care te afectează altfel în mod semnificativ;
 • nu vei beneficia însă de dreptul de mai sus atunci când decizia (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine şi ENGIE, (ii) este prevăzută de lege sau (iii) este întemeiată pe consimțământul tău explicit;
 • în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea ori executarea unui contract între tine şi ENGIE sau este întemeiată pe consimțământul tău explicit, ai următoarele drepturi: (i) dreptul de a obține intervenție umană în luarea deciziei, (ii) dreptul de a îți exprima punctul de vedere și (iii) dreptul de a contesta decizia;
 • deciziile noastre întemeiate pe prelucrări automate, atunci când sunt permise, nu vor avea la bază categoriile speciale de date cu caracter personal ale tale, cu excepția cazului în care ai consimțit expres sau prelucrarea acelor date este necesară pentru motive de interes public major, în temeiul legii.

Dreptul de a îți retrage consimțământul

În situațiile în care îți prelucrăm datele pe baza consimțământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimțământul, cel puțin la fel de simplu ca acordarea acestuia. Puteți face aceasta în orice moment, prin modurile indicate în secțiunea de mai sus referitoare la modul în care îți poți exercita drepturile – secțiunea CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚI EXERCITA. Dacă îți retragi consimțământul, aceasta nu va afecta legalitatea prelucrării pe care am efectuat-o pe baza aceastuia anterior retragerii.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor

Pe lângă orice alte drepturi pe care le ai cu privire la formularea de cereri înaintea instanțelor judecătorești și a altor autorități, ai dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a prelucrării datelor, în cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale de către noi încalcă legislația. Poți depune plângere în special la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene: (i) în care ai reședința obișnuită; sau (ii) în care se află locul tău de muncă; sau (ii) în care a avut loc presupusa încălcare a drepturilor tale cu privire la protecția datelor. În România, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336

Număr de telefon (fix): 031 805 92 11

Număr de fax: 031 805 96 02

Adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro

Website: http://www.dataprotection.ro/

 

ANEXA NR. 2 – DREPTUL TĂU LA OPOZIȚIE

Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiţi sau este necesară pentru interesele legitime ale noastre sau ale unui terț.

Ai şi dreptul de a te opune prelucrării în scop de marketing direct.

De asemenea, ai dreptul de a te opune prelucrării în scopuri de cercetare științifică ori istorică sau în scopuri statistice, mai puțin în cazul prelucrarea respectivă este necesară pentru îndeplinirea unui sarcini realizate din motive de interes public.

Îți poţi exercita acest drept prin modurile indicate în secțiunea de mai sus referitoare la modul în care îți puteți exercita drepturile – secțiunea CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚI EXERCITA.